Whistleblower beskyttelse og rapportering
Hos Knudsen Plast er vi forpligtet til at fremme en arbejdskultur præget af gennemsigtighed, integritet og
ansvarlighed. Vi erkender vigtigheden af at give vores medarbejdere en sikker og fortrolig platform til at
udtrykke bekymringer om eventuel uretmæssig adfærd inden for organisationen. Vores Whistleblower
Beskyttelsesprogram er designet til at opfordre enkeltpersoner til at træde frem og rapportere eventuelle
problemer, de mener kan kompromittere vores etiske standarder eller fællesskabets trivsel.

Hvordan Rapportere
At rapportere en bekymring er enkelt og sikkert. Besøg vores dedikerede side til Whistleblower
Rapportering og følg instruktionerne for at indsende din rapport. Du kan vælge at forblive anonym eller
give dine kontaktoplysninger, hvis du ønsker at blive kontaktet for yderligere afklaring under
efterforskningsprocessen.

Interne rapporteringskanaler

Eksterne rapporteringskanaler
Hvis du er bekymret for, at rapportering af en overtrædelse ikke objektivt vil blive verificeret af interne
ressourcer, kan du anvende følgende eksterne rapporteringskanaler:
Slovakia:


Danmark:


Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov.
Spoločnosť Knudsen Plast, sa zaväzuje podporovať na pracovisku kultúru transparentnosti, integrity
a zodpovednosti. Uvedomujeme si, že je dôležité naším zamestnancom poskytnúť bezpečnú
a dôveryhodnú platformu na vyjadrenie obáv z akýchkoľvek nekalých praktík, ktoré môžu pozorovať
na svojom pracovisku. Náš program na ochranu oznamovateľov je navrhnutý tak, aby povzbudil
jednotlivcov k nahláseniu praktík, pri ktorých veria, že môže dôjsť k porušeniu našich etických noriem
alebo môžu mať negatívny dopad na našu spoločnosť.

Ako podať oznámenie.
Nahlásenie protispoločenskej činnosti je jednoduché a bezpečné. Navštívte našu stránku na
nahlasovanie protispoločenskej činnosti (pozri link nižšie) a nasledujte pokyny na podanie oznámenia.
Pri podaní oznámenia sa môžete rozhodnúť, či zostanete v anonymite, alebo poskytnete svoje
kontaktné údaje, aby sme vás mohli priamo kontaktovať počas ďalšieho vyšetrovania.


Externé komunikačné kanály
V prípade, keď sa obávate, že vaše nahlásenie protispoločenskej činnosti by nebolo objektívne
posúdene v rámci interných komunikačných kanálov, môžete vaše hlásenie podať cez nezávisle
externé komunikačné kanály.


Slovensko


Dánsko